Lezing prof. dr. Peter Adriaenssens 5 maart 2018


Kiwanis Club Vrijheerlijckheid Diepenbeek organiseerde in het kader van haar COSMOGOLEM4DIEPENBEEK project een tweede succesrijke lezing getiteld Kinderdromen – Verbolgen verbonden door prof. dr. Peter Adriaenssens.

De avond werd ingeleid door prof. dr. Piet Stinissen, trekker en verantwoordelijke van het Cosmogolem-project van onze club. Hij kon het ruime publiek wijzen op het unieke en verbindende karakter hiervan. 7 basisscholen van Diepenbeek plaatsen hun jaarwerking in het teken van de creatie van onze Diepenbeekse Cosmogolem. De vriendelijke grote houten reus, in samenwerking met en onder inspiratie van kunstenaar Koen Van Mechelen,  en wil kinderen aanzetten tot vooruitblik en vormgeven van hun dromen.  De basisscholen werken in dit verband ook rond de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeling, gelijkheid meisjes-jongens, kinderrechten, ….). De Cosmogolem zal ingehuldigd worden op 27 mei. Daar krijgt de Cosmogolem een plaatsje van gemeente Diepenbeek, nadat hij zal afgewerkt zijn door de vaardige handen van de leerlingen en leraars van de Provinciale School in Diepenbeek. Het is dan feest van 14 tot 18u !

Professor Peter Adriaenssens is een begenadigd spreker, die de laatste decennia in gans Vlaanderen opvoedings- en ontwikkelingsthema’s van kinderen en jongvolwassenen op de kaart zette en bespreekbaar maakte. Meer dan 450 (!) inschrijvingen en aanwezigen op onze lezing illustreren de actualiteit van zijn thema’s.

Adriaenssens belichtte vooral het thema Verbolgen Verbonden, dat ook in zijn recentste essay wordt uitgediept. Kinderen en jongeren hebben goed leren communiceren, maar zijn anno 2018 in Vlaanderen vaak het Noorden kwijt. Vervaging van een vooraf bestaand waardenkader, technologisering en mogelijk ook anonymisering leiden tot verruwing, respectloosheid, kilte en leegte. Deze vaststelling hoeft evenwel niet tot lijdzaamheid, defaitisme of inactiviteit te leiden. De spreker is in essentie positief en hoopvol. Universele waarden doorgeven aan onze jongeren, verantwoordelijkheid opnemen door en solidariteit met volwassenen, de waarde van het gezin, zijn evenzovele stukjes van de puzzel.

Peter Adriaenssens, die ook peter bleek te zijn van de Cosmogolem projecten, en er zelf enkele mee realiseerde, onderlijnde  het unieke en verbindende karakter van dit project, dat aldus ook naadloos aansluit met de oproep, voorwerp van zijn causerie.

Het team van KC Diepenbeek Vrijheerlijckheid verzorgde daarna een drink voor het goede doel. Dank aan alle aanwezigen, sponsors en vrijwilligers.